Rychtářův poklad

Divadelní hra, kterou sehráli ochotníci obč. hospodské besedy.

O velikonocích v roce 1918.

režisér: Jar. Nekvapil

čistý zisk 6460 

Dovadlo-brezovice