Hasičský sbor

Dobrovolný hasičský sbor v obci Březovice byl založen 6. srpna 1904 s 42 členy. Za dobu své samostatné činnosti se březovický hasičský sbor účastnil likvidace patnácti požárů nejen v obci, ale i v blízkém okolí, a také odklízel následky dvou přírodních katastrof.

Z činnosti hasičského sboru

- 1906 pořízení první stříkačky z Prahy

- 1907 první zásah u ohně na Boháňce

- 1913 v Dolních Černůtkách, 1920 v Březovicích, 1921 na Chvalině a v Bašnicích, 1925 na Chloumku, 1928 v Jeřicích a 4x v Březovicích, 1929 v Třebnouševsi, 1934 na Chloumku, 1938 v Jeřicích.

Z následujících let chybí zápisy. Až roku 1981 zasahují hasiči u požáru březovické skládky a následně u Vrabců.

- 1909 při živelné katastrofě, 1923 po bouři, 1946 při jarních povodních ve Lhotce, 1948 při stavbě vodovodu

- sbor pořádal valné hromady, plesy, hlídky v divadle, účastnil se řady sjezdů, školení, odhalování soch, pomníků, zakládajícího kamene invalidovny v Hořicích. Účastnil se nejrůznějších hasičských cvičení a doprovázel své členy na poslední cestě.

Hasiči se podíleli také na kultůrním životě obce. Po přerušení činnosti v 50. letech minulého století byla práce sdružení obnovena v roce 2003 z iniciativy starosty osady Březovice (obec totiž nemá svůj obecní úřad, je místní částí města Hořice). Není samostatné, správní úkony vykonává dobrovolný hasičský sbor v Hořicích, pod který Březovičtí patří.

Dnes však těžiště činnosti spočívá spíše v hasičském sportu a likvidaci následků přírodních katastrof než v hašení požárů jako například před sto lety. Podrobnou historii hasičského sboru zpracoval Martin Fikar, a to především proto, že k tomuto prostředí má silný citový vztah, protože odtud pochází celý rod, který v obci žije od poloviny 17. století.

8. května 2004 místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal ve spolupráci s osadním výborem oslavy sta let trvání hasičského sboru. Za dlouholetou činnost ve sboru obdržel čestné uznání jeho nejstarší člen, v té době pětadevadesátiletý Jaroslav Nekvapil. Tohoto slavnostního aktu i průvodu obcí se zúčastnila kromě místních také hořická místostarostka Soňa Kerelová.

Fotogalerie