Kontakt

Kontakt na členy osadního výboru Březovice.

brezovice@post.cz 

Vratislav Fikar

předseda OV Březovice

Michal Andrle

člen OV Březovice

.

+420 605 859 484 

Ondřej Novák

člen OV Březovice

Jiří Hakl

člen OV Březovice

Kateřina Klimešová

člen OV Březovice

.

+420 737 005 395 

Hana Hnátková

člen OV Březovice

Hana Savinkovová

člen OV Březovice

.

+420 604 237 368 

Napište nám

z IP 93.157.135.*** | 3.8.2022 20:58
Moc se mi stránky líbí  ☺️
z IP 93.157.135.*** | 19.9.2022 19:35
Moc pěkné stránky . Našla jsem tam spoustu fotek mých předků. Jsem pravnučka Ferdy Fikara. Moc děkuji za vaši práci . Zdravím Eva Poláčková Hořice
z IP 93.157.135.*** | 13.2.2023 20:45
Dobrý den ,,Osadní výbore´´.
Již jsem se několikrát snažil dozvědět jaký je uvažovaný rozpočet na připravované dětské hřiště. Bohužel doposud marně.
Rád bych se dozvěděl, kdo bude  stavbu bude financovat  a v jakém rozsahu. Zda se do akce zapojí například nějaký sponzor ?
Jsem přesvědčen o tom, že toto nezajímá pouze mne, ale i další občany obce.
Pokud se tedy akce nekoná ,,v přísném utajení´´.
Předem děkuji za brzkou odpověď a za její zveřejnění třeba na těchto stránkách .
z IP 93.157.135.*** | 13.2.2023 21:11
Jedna drobná poznámka k jménu obce, které  - jak je psáno - vzniklo od slova ,,bříza´´.  ,,Ta´´ bříza  -  ,, Ta ´´ Březovice. 
Tak bylo uvedeno v době nedávné i na stránkách města Hořice k historii naší obce .
Otázkou je , jestli název obce všichni (včetně mě ) komolíme, nebo jestli  již je to nesprávné skloňování Úředně uznávaným názvem.
Jedu do Březovice nebo jedu do Březovic ? Informace o Březovici , nebo o Březovicích ?
z IP 93.157.135.*** | 16.2.2023 22:08
Pár doplňujících informací k názvu obce...
Jméno Březovice vzniklo zpodstatňující příponou -ice z adj. březová, což byl název pro stráň, nebo porostlinu s břízami.
V našem případě přešlo i na ves, která v těchto místech vznikla.
Jako jméno vsi se časem přizpůsobilo k hojným jménům čeledním na -ice a - ovice.
Název tedy přešel do plurálu.

Tímto děkuji paní Oldřišce Tomíčkové z muzea, za poskytnuté informace a materiály.
S jejím souhlasem budou doplňující  informace postupně doplněny na webové stránky.

Web stále ladíme, pokud sami narazíte na nějaké ty "chyby" budeme rádi za zpětnou vazbu.

Pokud máte nějaké informace o Březovicích (fotky, tiskoviny, dokumenty..) děkujeme za zaslání na brezovice@post.cz

Navštívili jste někdy Březovice ?

ok Děkujeme za Váš hlas.
  1. Ano 145
  2. Ne 115
  3. Jen jsem projížděl 106
  4. Zaslechl jsem o nich 104

Najdete nás

 ČÁST OBCE (§ 27 odst. 2 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

Částí obce se podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích rozumí evidenční jednotka, která leží v jednom souvislém území. Část obce je tvořena budovami s čísly popisnými i čísly evidenčními, přidělenými v jedné číselné řadě.

Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž se tyto části obce nacházejí. Zákon dále určuje podmínky za nichž se obce mohou slučovat nebo rozdělovat na více obcí. Novou podmínkou pro rozdělování je, že vzniklé obce musí mít alespoň 1000 (dříve 300) trvale bydlících obyvatel, vlastní katastrální území a musí tvořit jeden územní celek. Území obce je možno měnit jen na základě souhlasu zastupitelstva obce.

Přidružené obce podléhají Městskému úřadu v Hořicích v jeho rozhodování o věcech veřejných, prostřednictvím rozhodnutí rady města nebo zastupitelstva města.

V každé části obce je zřízen tzv. osadní výbor. Jedná se o spolek, který je jakýmsi prostředníkem mezi městským úřadem a občany jednotlivých místních částí. Osadní výbor má oporu v zákoně o obcích ( zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).

OSADNÍ VÝBOR (§ 120 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

Osadní výbor může v částech obce zřídit zastupitelstvo obce. Počet členů výboru určí zastupitelstvo, přičemž minimální počet jsou 3 členové.

Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

PRÁVA OSADNÍHO VÝBORU

Mezi práva osadního výboru patří:

1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce

2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce

3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce

4. požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.